Tekniska justeringar av 2019 års kvot

Energimyndigheten har idag överlämnat underlag till regeringen för tekniska justeringar av 2019 års kvot.

Energimyndighetens förslag på grundterm och justeringsterm för år 2019 innebär att kvoten för år 2019 sänks från 0,312 till 0,305, som en följd av tekniska justeringar. Kvotens nedjustering beror av att faktisk kvotpliktig elanvändning blev högre och faktisk elproduktion inom övergångsordningen blev lägre än den bedömning som användes för att beräkna gällande kvot för år 2017.

Nästa steg i processen för tekniska justeringar av kvot är beredning inom regeringskansliet och beslut om att ändra kvot för beräkning av kvotplikt i förordningen om elcertifikat.

Uppdrag ingår i Energimyndighetens regleringsbrev för år 2018.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) kommer att publicera underlag för tekniska justeringar av de norska kvoterna den 25 maj 2018 kl. 9.00, i samband med marknadsseminarium för elcertifikat inleds.