Tekniska justeringar av kvoter

Fredag den 18 maj kl 13.00 överlämnar Energimyndigheten underlag till regeringen för tekniska justeringar av kvoter.

Energimyndighet ska enligt uppdrag i regleringsbrevet för år 2018 redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) kommer att presentera underlag för tekniska justeringar av de norska kvoterna den 25 maj 2018 kl. 9.00, i samband med marknadsseminarium för elcertifikat.