Testade induktionshällar klarar morgondagens krav

Energimyndighetens Testlab har testat induktionshällar. Samtliga hällar klarar redan nu de skärpta kraven på energieffektivitet som kommer att gälla under 2019.

Induktionshällar har till skillnad från ugnar ingen energimärkning. Däremot gäller för hällarna ekodesignkrav som anger högsta tillåtna energianvändning. Ekodesign är ett EU-gemensamt regelverk. Energianvändningen för en induktionshäll mäts i wattimmar (Wh) per kilo vatten, lite förenklat väger en liter vatten ett kilo. Under 2019 kommer kraven på energianvändning för induktionshällar att skärpas och tillåta max 195 Wh/kg. Enligt Energimyndighetens senaste marknadskontroll klarar de testade induktionshällarna redan nu de nya kraven med god marginal. Den häll i testet som hade högst energianvändning låg på 183 Wh/kg.

Ungefär jämförbar med vattenkokare

Det tar tre till fyra minuter att värma en liter vatten till 90-grader, vilket betyder att induktionshällen är ungefär jämförbar med en vattenkokare.

Viktigt med rätt installation

Det är viktigt att induktionshällen blir korrekt installerad av en elinstallatör, så att du får rätt antal faser och rätt dimensionerad säkring. Bor du i bostadsrätt så stäm av med styrelsen inför nyinstallationen. Elinstallationsföretaget som du planerar att anlita ska finns med i Elsäkerhetsverkets register. Det är också viktigt att det finns bra ventilation kring den inbyggda hällen, annars finns det risk att hällens livslängd kortas. Följ tillverkarens rekommendationer för installationen.

Marknadskontroll av ekodesignkrav

Ekodesignkraven är gemensamma för EU-länderna. Som konsument ska du kunna lita på att alla hällar uppfyller gällande lagstiftning. Energimyndigheten är marknadskontrollmyndighet och gör stickprovskontroller. Hällar som inte uppfyller effektivitetskraven får inte längre säljas.

Kort om testet

När Energimyndighetens Testlab testar induktionshällar värms vattnet upp till 90-grader. När vattnet uppnått den temperaturen fortsätter mätningen i 20 minuter då vattnet sjuder i kärlet. Testet upprepas tre gånger per zon där man mäter energianvändning och tid det tar att värma vattnet till 90-grader.   Hur mycket vatten som Testlab använder i testet beror på hur stor kokzonen på hällen är, ju större zon desto mer vatten. Istället för vanliga kastruller används speciella testcylindrar och vattnet är 15-grader varmt vid start. Vid jämförelsen med vattenkokare är det bra att känna till att när vattenkokare testas värms vattnet till 100-grader.

Om induktionshällarna

Induktionshällar finns i alla prislägen och de testade modellerna kostar mellan 4 000 och 6 000 kronor. De har fyra fasta kokzoner och är i storleken 60 gånger 60 centimeter.

  

Foto: Oskar Luren