Tio kommuner får del av vindkraftspremien

Tio kommuner får dela på 70 miljoner kronor i vindkraftspremier för de vindkraftverk som togs i drift 2017.

I slutet av december 2017 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att varje år fördela 70 miljoner kronor i vindkraftspremier till Sveriges kommuner.Premien baseras på hur mycket ny vindkraft som togs i drift i kommunerna under föregående år och utgår från godkända anläggningar i elcertifikatregistret.

Syftet med premien är att öka kommunernas incitament att verka för att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också tas i mål vilket ska stötta omställningen till ett helt förnybart energisystem. Kommunerna kan använda pengarna där de bedömer att de gör mest nytta.

Fördelningen, som nu är beslutad, visas i tabellen nedan.

Fördelning av vindkraftspremien 2018

 

Den största delen, drygt 70 procent, togs i drift i elområde 3. Ljusdal är den enda kommunen som ligger norr om elområde 3. Kommunen står ensam för cirka 18 procent. Resterande cirka 10 procent togs i drift i elområde 4.

Den totala utbyggnaden av vindkraft fördelar sig relativt jämnt över Sveriges fyra elområden bortsett från elområde 1 som har betydligt lägre installerad effekt än övriga tre.

Installerad effekt vindkraft per elområde 2016

Total installerad effekt per elområde 2016. Källa:Vindkraftstatistik 2016 (ES 2017:2)