Träffa Energimyndigheten på Nordic Clean Energy Week

I samband med energiministermötet MI-3 i Malmö anordnas temaveckan Nordic Clean Energy Week i Öresundsregionen. Energimyndigheten stöttar arrangemanget och anordnar flera egna event under veckan. Välkommen att träffa oss!

Under Nordic Clean Energy Week 21–25 maj samlas politiker, forskare, offentliga aktörer och näringsliv för att diskutera framtidens energilösningar. Veckan äger rum i Öresundsregionen och arrangeras på den svenska sidan av Region Skåne och Malmö stad, med stöd av Miljö- och energidepartementet och Energimyndigheten.

Under veckan anordnar Energimyndigheten cirka 20 olika egna event, seminarier och konferenser om ämnen kring hållbar energiomställning. Välkommen att besöka våra event eller kontakta oss.

Smart belysning

Den som är intresserad av smarta belysningslösningar har möjlighet att följa med på ett studiebesök i Medicon Valley i Lund eller lyssna till företags egna erfarenheter från Belysningsutmaningen under ett seminarium i Köpenhamn. Med under seminariet är energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan och Peter Bennich, belysningsexpert på Energimyndigheten.

Speeding up for change

"Speeding up for change" är en seminarieserie som samlar investerare, representanter för städer, regioner med flera för att diskutera hur vi tillsammans snabbare når en förändring mot ett fossilfritt samhälle. Under seminarierna kommer det att lanseras nya innovationsprogram och innovationstävlingar samt bjudas in till mingel där bland annat vinnarna av innovationsracet kommer att utses. Den stora konferensen äger rum på High Court i Malmö.

Batterier och energilagring

Under två konferenser behandlas batterier och energilagring. Experter från industrin, offentliga myndigheter och akademier kommer att ge sitt perspektiv på behov och möjligheter inom teknik, affärsmodeller och reglering från sin del av värdekedjan för att bana väg till hållbart producerade batterier. Syftet med dagarna är att hitta de bästa lösningarna för utvecklingen av hållbara värdekedjor för batterier.

Hållbara städer

Städer som arbetar ihop kan hitta nya lösningar för att bli ännu mer hållbara. Under ett kort seminarium presenteras framgångsrika samarbeten över landsgränserna där svenska och franska städer hjälper varandra att använda energi och konsumera på ett mer hållbart sätt.

Kontakt

Våra kontaktpersoner och experter under veckan hittar du här.

Fullständigt program

Energimyndighetens fullständiga program finns här: www.energimyndigheten.se/ncew