Tryckfel rättat i Kvartalsrapporter för 2018

Norges Vassdrags og Energidirektorat och Energimyndigheten vill uppmärksamma ett tryckfel i kvartalsrapport 1, 2 och 3 för 2018 för elcertifikatsystemet. Felet har nu rättats i de tre rapporterna som ligger på respektive myndighets hemsida.

Felet avser den norska siffran för ”Annullering som har antagits i kvotkurva för 2018” i Tabell 3: Antagen kvotplikt i kvotkurva. Felet var siffran 11590 GWh, som var annulleringen som antogs i kvotkurvan för 2017. Rätt siffra för antagen kvotplikt 2018 ska vara 13082 GWh, vilket nu framkommer i rapporterna.


Kvartalsrapporterna hittar du på vår sida för Marknadsstatistik