Underlag till kontrollstation 2019 elcertifikatsystemet

Tisdag 18 december klockan 13.00 överlämnar Energimyndigheten sin redovisning inför kontrollstation 2019 i elcertifikatsystemet. Redovisningen innehåller bland annat myndighetens förslag på stoppmekanism för 2030-målet om ytterligare 18 TWh förnybar el.

Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) överlämnar även sitt underlag inför kontrollstation 2019 vid samma tidpunkt.

Bakgrund

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket.

Inför kontrollstation 2019 har Energimyndigheten fått följande uppdrag genom Energimyndighetens regleringsbrev:

  • Stoppmekanism kopplad till det nya målet 2030
  • Ny tilldelningsperiod
  • Tilldelning av elcertifikat om det rörliga elpriset (spotpriset) är på noll eller lägre

Samtliga tre uppdrag redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 20 december 2018. Sedan tidigare har Energimyndigheten fått i uppdrag att utreda möjligheten till ökad transparens i elcertifikatsystemet. Uppdraget, ER 2018:18, slutredovisades tidigare i år, och är en del i underlaget inför kontrollstation 2019 i elcertifikatsystemet.

Energimyndigheten ska även, i relevanta delar, föra en dialog med NVE.