Unikt utställningsrum invigt i Delhi

I dagarna invigdes Energimyndighetens utställningsrum, första i sitt slag, i New Delhi. Här visas över 20 svenska energilösningar upp för kunder och intressenter i Indien, satta i sammanhanget - Staden som energisystem. Detta är resultatet efter fem år av satsningen Indian Sweden Innovations Accelerator. Invigningen drog över 130 besökare som inkluderade både media och högt uppsatta representanter från näringsliv och offentlig sektor.

Utställningsrummet presenterar över 20 svenska innovativa energilösningar som har introducerats via Energimyndighetens India Sweden Innovations’ Accelerator program (ISIA).

Programmet syftar till att introducera svenska små och medelstora företag och främja forskning, innovation och affärssamarbete mellan Sverige och Indien. Programmet drivs i samarbete med Business Sweden samt den indiska parten, Confederation of Indian Industry (CII) och har hittills introducerat 45 svenska företag till Indien.

 

Bild: Svenska företag som presenteras i utställningsrummet

– Indien och Sverige delar den gemensamma synen om att innovation behövs för att tillgodose det växande behovet av hållbar och grön energi. Vårt mål med detta utställningsrum är att ytterligare förstärka den pågående dialogen om hållbarhet och gemensam innovation, forskning, utveckling och implementering i Indien, säger Ludvig Lindström, internationell affärsutvecklare på Energimyndigheten.


Foto: Ludvig Lindström

Svenska energilösningar installerade i Indien

En mycket viktig nyckel till att göra affärer i Indien är att kunna visa på referensinstallationer – ’Seeing is believing’. Har de svenska företagen referensinstallationer de kan prata om och sätta dem i ett sammanhang så finns det genast ett intresse. Kan företagen dessutom förmedla att deras lösningar är flexibla och kan anpassas till den indiska marknaden så är det ett ytterligare steg närmare marknaden.

I utställningsrummet finns interaktiva stationer som visar energilösningarna integrerade i samhället och satta i ett sammanhang. Besökarna kan lära sig mer om lösningen och företaget med hjälp av filmer, olika former av presentationer, 3D-hologram, så kallad augmented reality.


Ludvig visar upp företagen för Josa Kärre - Ambassadråd på Svenska ambassaden i New Delhi, Josephine Bahr Ljungdell - Energimyndigheten och A.K. Verma - Joint Secretary från Ministry of Power. 

 

Högtidlig signering av samförståndsavtal  

På invigningen passade man även på att högtidligt signera två samförståndsavtal, exempel på två av många resultat av det femåriga ISIA programmet. 

Det ena avtalet signerades av det svenska företaget Spowdi vars lösning är soldrivna vattenpumpar med en unik högeffektiv pumpteknik och det indiska företaget EMVEE, som kommer att montera Spowdis vattenpumpar lokalt i Bangalore. Avtalet signerades av Henrik Johansson från Spowdi och Srinath T från EMVEE.

Fr v: Ludvig Lindström - Energimyndigheten, Carsten Grönblad - Handelssekreterare i New Delhi, Josephine Bahr Ljungdell -  Energimyndigheten, Josa Kärre - Ambassadråd på Ambassaden i New Delhi,  A.K. Verma - joint Secretary på Ministry of Power, Anders Andersson - Spowdi, Mr Raghupathy - Deputy Director General på Confederation of Indian Industry – Green Business Centre,  Pawan Tahlani, Business Sweden.

 

Det andra avtalet signerades av det svenska företaget Swedish Neutral och TATA Power DDL. En pilot av Earth Fault Protection kommer att installeras hos TATA Power för ett första test och utvärdering. Swedish Neutrals system förhindrar konsekvenserna av kortslutningar utan att strypa tillförseln.

Fr v: Carsten Grönblad - Handelssekreterare i New Delhi; Josephine Bahr Ljungdell -  Energimyndigheten, Josa Kärre - Ambassadråd på Ambassaden i New Delhi,  A.K. Verma - joint Secretary på Ministry of Power, Mr Raghupathy - Deputy Director General på Confederation of Indian Industry – Green Business Centre, Ganesh Das - Head of Strategy, Business Excellence and Collaborations på Tata Power Delhi Development Ltd.