Unionsregister har fått ny webbadress

Unionsregistret har fått ny webbadress för inloggning till registret.

Tänk på att byta ut dina eventuella sparade länkar till registret.

Den nya webbadressen är: https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/SE/index.xhtml


<