Uppdatering av uppgifter för kontoombud och kontoinnehavare i unionsregistret

Inom de närmaste dagarna kommer de kontoombud och kontoinnehavare som berörs av 3-årsgranskningen att få ett mejl med information.

Energimyndigheten har en skyldighet att minst en gång vart tredje år kontrollera att de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga enligt artikel 25 kommissionens förordning (EU) nr 389/2013.I denna uppdatering ingår både kontoombud och kontoinnehavare. Berörda kontoombud och kontoinnehavare kommer att kontaktas via epostmeddelande.

Information till dig som kontoombud

Information till kontoinnehavaren