Utbildning i affärsutveckling ska stimulera kommersialisering av energiinnovationer

Energimyndigheten fortsätter att satsa på att öka kommersialiseringen av energiinnovationer, nu genom att erbjuda utbildningar inom affärsutveckling för bolag med innovationer inom energiområdet. Sista anmälningsdag till kursen i Intellectual Property är 2 mars.

– Vi vet att företagen behöver mer än bara finansiellt stöd, de behöver affärsutveckling inom olika områden. De behöver skapa sig en kunskapsbas lite likt storföretagen. Vår förhoppning är att vår verktygslåda med olika utbildningsmoduler och individuell affärsutveckling ska kunna ge företagen bättre förutsättningar att ta sig vidare i sin resa till marknaden, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Första utbildningen handlar om temat Intellectual Property (IPR). Immateriella rättigheter är en viktig aspekt för många innovationsbolag för att säkra kommersialiseringen och vägen till marknad. Föreläsarna kommer från PRV och Prospero, ett partnerbolag inom utbildningar som Energimyndigheten samarbetar med.

Utbildningen om IPR handlar om hur företagen kan skydda sitt varumärke, vad de behöver tänka på gällande patent samt vikten av att ha en affärsstrategisk hantering av immateriella rättigheterna. Deltagarna får kunskap om både den juridiska och den tekniska aspekten samt en verktygslåda om hur du hanterar företagets tillgångar. I utbildningsmodulen ingår också ett par timmars rådgivning per företag för att kunna påbörja en strategisk implementering av kunskapen.

Utbildningsmodulerna är kostnadsfria

Utbildningsmodulerna är kostnadsfria förutsatt att företagen uppfyller följande krav:

  • Energirelevans - företagets innovation ska bidra till energieffektivisering eller mer förnybar energi.
  • Innovation - företagets lösning ska vara unik och/eller patentskyddad samt möta marknadens behov.
  • Tillväxt - företaget ska ha kommersiell potential, en skalbar lösning samt bidra till svensk tillväxt.
  • Bolagsform - företaget ska vara ett svenskt aktiebolag

Insatser inom affärsutveckling och kommersialisering

Energimyndigheten har i över 10 år stöttat bolag med innovationer inom energiområdet. Både finansiellt men även med internationella främjandeaktiviteter.

Nu tar nästa satsning fart genom att erbjuda bolagen tematiska utbildningar för affärsutveckling i syfte att öka kommersialiseringen för bolagen och få ut dem på marknaden ännu snabbare.

Bland utbildningsmodulerna i verktygslådan finns exempelvis Affärsmodeller, sälj, marknadsföring, skalbarhet och industrialisering, styrelsearbete och talangrekrytering. Detta erbjuds till företag i Sverige som kan bidra till omställningen av energisystemet. Utbildningarna går kontinuerligt under året och information om dem finns på vår webbplats.