Utlysning för anpassning till NIS-regleringen

Leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster kan söka medfinansiering från EU för NIS-relaterade aktiviteter. Syftet med aktiviteterna ska vara att höja cybersäkerhetskapaciteten i linje med kraven i NIS-direktivet. Ansökan ska göras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap senast den 22 november.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en samordnande roll för svenska ansökningar. Om du har frågor om ansökan är du välkommen att kontakta MSB på fraga...@msb.se

Aktiviteter som får EU-stöd

Finansiering kan sökas för två huvudsakliga aktiviteter: utveckling av infrastruktur och utveckling av färdigheter. Under varje mål i utlysningen finns gott om exempel på aktiviteter som kan finansieras inom ramen för utlysningen. Kostnader som täcks avser kostnader som har uppstått tidigast från det att ansökan skickades in till det att aktiviteten har genomförts enligt plan.

Notera att en medfinansiering kan uppgå till 75 % av aktivitetens totala kostnad. Egen finansiering motsvarande 25 % av den totala kostnaden för planerad aktivitet krävs således för att kunna bli beviljad finansiering från utlysningen.

Klicka här för att läsa mer om utlysningen.