Vägledning till reduktionsplikten

Energimyndigheten publicerar en vägledning till reduktionsplikten som trädde i kraft den 1 juli. Vägledningen vänder sig till de företag som berörs av reduktionsplikten för bensin och dieselbränsle. Syftet är att förenkla och informera om hur Energimyndigheten kommer att tillämpa regelverket.

Vägledningen till reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle inkluderar bland annat beräkningsmetodik, överlåtelse av utsläppsminskning och redovisning av reduktionsplikten.

Bakgrund till reduktionsplikten

Reduktionsplikten innebär en skyldighet för berörda företag att minska växthusgasutsläppen från bensin och dieselbränslen genom inblandning av biodrivmedel. Reduktionsplikten har införts genom lagen (2017:1201) och förordningen (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Energimyndigheten har även publicerat en föreskrift STEMFS 2018:2 om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.