Världsomspännande projekt för hållbar stadsutveckling

Energimyndigheten beviljar medel till två projekt inom den internationella utlysningen "Sustainable Urbanisation Global Initiative" (SUGI) som har utarbetats av Joint Programming Initiative Urban Europé i samarbetet med Belmont Forum. Utlysningen finansierar globala projekt som tar sig an utmaningar kopplade till mat, vatten och energi för att bidra till hållbar stadsutveckling.

I takt med att världens befolkning växer ökar pressen på tillgång till mat, vatten och energi. Utlysningen SUGI vill föra samman aktörer och forskning inom de tre områdena. Förhoppningen är att nya transdisciplinära och globala nätverk ska hitta innovativa lösningar som säkrar människors tillgång till mat, vatten och energi.

Totalt beviljas medel till 15 projekt varav fem har svenska deltagare. Tre av de fem projekten har sökt pengar hos Formas och två har sökt finansiering hos Energimyndigheten. Projekten som fått medel från Energimyndigheten är Creating Interfaces som vill möjliggöra integrerad styrning av mat, vatten och energinexus i städer. Det andra projektet (GLOCULL) fokuserar på att utifrån Urban Living Labs tillvägagångssätt ta fram mat-, vatten- och energiinnovationer.

– Båda projekten har fokus på transdisciplinära och globala utmaningar inom hållbar urbanisering. De svenska deltagarna i Creating Interfaces är KTH och Plantagon International AB medan Lunds Universitet och AB Brygghuset Finn deltar i GLOCULL. Sverige är en viktig aktör bland deltagarna i de här världsomspännande projekten, säger Emina Pasic, programansvarig för internationella utlysningen på Energimyndigheten.

Utlysningen hade en sammanlagd budget på 30 miljoner. Totalt medverkar 34 forskningsfinansiärer i samarbetet genom JPI Urban Europe och Belmont Forum. SUGI är långt ifrån Energimyndighetens sista internationella utlysning. Information om Energimyndighetens utlsyningar publiceras på Energimyndighetens webbplats.

 

Mer information om utlysningen SUGI finnas att läsa här.