Vi söker en partner till Smart City Sweden i ny upphandling

Energimyndigheten söker en partner som kan koordinera och projektleda en nationell demonstrationsplattform under namnet Smart City Sweden. Sista ansökningsdag för anbud är 3 september 2018.

Regeringen satsar stort på att driva hållbar stadsutveckling både nationellt och internationellt. Den nya satsningen på 100 miljoner kronor går ut på att bygga, driva och vidareutveckla en nationell demonstrationsplattform med regional representation.

Sverige går redan idag i spetsen för smarta och hållbara stadslösningar. På den nationella plattformen ska svenska lösningar samlas och demonstreras och på så sätt attrahera fler utländska besökare som till exempel intressenter för hållbara stadslösningar och investerare. Det finns därmed en stor potential till att kunna öka kunskap nationellt, och öka exporten av hållbara stadslösningar internationellt.

Just nu söker Energimyndigheten en till flera leverantörer som kan driva plattformen Smart City Sweden. Det innefattar bland annat projektledning och koordinering av olika aktiviteter som främjar plattformens och uppdragets syfte. Tonvikten ligger på export och investeringsfrämjande aktiviteter.

Syftet med Smart City Sweden är att visa upp verksamheter och testbäddar för smarta städer i landet samt verka för att öka internationell attraktionskraft för svenska hållbara stadslösningar.

Anbud och kommunikation kring upphandlingen hanteras via verktyget Visma Tendsign.