Viktig information angående statistiken efter utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier

Varje månad den 15:e utfärdar Energimyndigheten och Statnett elcertifikat och ursprungsgarantier. Under gårdagen drabbades Statnett av problem vilket innebar att inga elcertifikat och ursprungsgarantier kunde utfärdas i det norska registret för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Detta medförde att varken Energimyndigheten eller Statnett kunde publicera den gemensamma statistiken för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Statnett har idag den 16 mars beslutat att utfärda elcertifikat och ursprungsgarantier för produktion till och med 26 februari 2018. Statistiken som publiceras idag kommer därmed inte att vara komplett för den 27-28 februari.

Energimyndighetens och Statnetts gemensamma statistik kommer att publiceras idag kl 11.30 på Cesars webbplats.