45 miljoner till forskning om energieffektivt byggande och boende

Nu öppnar en ny utlysning inom programmet E2B2 – forsknings- och innovationsprogrammet för energieffektivt byggande och boende. Fram till september i år ska totalt 45 miljoner kronor fördelas till projekt som ska bidra till en resurs- och energieffektiv bebyggelse.

Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 är Energimyndighetens största satsning för forskning och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska genom forskning, utveckling, innovation bidra till en ökad energieffektivisering.  

– Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning, och en effektiv användning av både resurser och energi i bebyggelsen är en viktig pusselbit för att nå Sveriges energi- och klimatmål, säger Anna Pettersson på Energimyndigheten. Lösningen är gemensam och vi ser gärna projekt där olika aktörsgrupper samverkar inom tvärvetenskapliga projekt.  

I en ny utlysning på 45 miljoner kronor välkomnas nu ansökningar inom hela programmets område. Utlysningen vänder sig till alla aktörer som kan bidra på området vilket kan vara företag, universitet och högskolor eller offentlig sektor.

Mer om utlysningen

Den fullständiga utlysningstexten och instruktioner för hur man söker finns att läsa här.

E2B2 bidrar till verklig energieffektivisering

En oberoende utvärderingen av den första programperioden (2013–2018) visar att projekten i programmet matchar de utmaningar som finns inom området, och att allt tyder på att programmet på ett framgångsrikt sätt lyckats skapa verklig energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn.
Läs mer om utvärderingen här.

Vid frågor, kontakta:

IQ Samhällsbyggnad ansvarar för programmets kansli och därmed även för kommunikation, projektuppföljning och resultatspridning från programmet.

IQ Samhällsbyggnad

Energimyndigheten