Nu finns Energiläget i siffror 2019

Nu finns en årlig statistiksamling med översikt av den svenska energistatistiken. Energiläget i siffror 2019 innehåller även viss data ända från 70-talet.

Energiläget i siffror 2019 presenterar statistik om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader i Sverige, samt viss internationell statistik. I de flesta fall sträcker sig statistiken tillbaka till 1970, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen inom olika områden och sektorer över tid.

Vartannat år publicerar Energimyndigheten en tillhörande publikation med analyser och beskrivningar av statistiken.

Mer information om Energiläget