Affärsmöjligheter i Indien för svenska företag

Energimyndighetens India Sweden Accelerator Program (ISIA) har framgångsrikt hjälpt över 20 svenska företag in på den indiska marknaden.  Företag med expansionsdrömmar i Indien har nu möjlighet att söka till ny programomgång i ISIA. Sista ansökningsdag är 8 februari.

Ludvig Lindström demonstrerar det interaktiva bordet för (fr v) Ambassadrådet Josa Kärre, Josephine Bahr Ljungdell från Energimyndigheten och A.K. Verma från Ministry of Power.

Programmet riktar sig till små och medelstora företag med mogna energilösningar redo att internationaliseras. ISIA har varit igång sedan 2013 och mer än ett 40-tal svenska bolag har deltagit sedan starten. Av dessa har drygt 20 bolag framgångsrikt lanserat sina energilösningar på den indiska marknaden.

– Att delta i programmet är kostnadsfritt för bolagen. Det som krävs av bolagen som vill delta är engagemang och tid för att jobba med sin lansering på den indiska marknaden, säger Ludvig Lindström, internationell affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Programmet är uppbyggt kring tre besöksresor till Indien under ca 1,5 år samt uppföljningsarbete däremellan. Det som bland annat erbjuds företagen inom programmet är att utveckla marknadsförståelse inklusive affärskulturen, bygga nätverk, förberedda möten för partnerskap och samarbeten av olika slag med utvalda indiska företag och organisationer. I slutet av programmet har företagen ett gott underlag att utveckla sitt företags marknadsplan för Indien.

Energimyndigheten har jobbat med programmet på den indiska marknaden i 5 år och upparbetat ovärderlig erfarenhet av marknaden. Förutom myndigheten så kommer företagens stödteam också att bestå av Business Sweden, både i Sverige och New Delhi-kontoret, samt Confederation of Indian Industries, med sitt starka nätverk av affärskontakter över hela Indien.

Unikt utställningsrum i Delhi

30 november 2018 invigdes ett unikt utställningsrum i Business Sweden:s lokaler på Svenska ambassaden i Delhi. Här visas idag över 20 svenska energilösningar upp för kunder och intressenter i Indien. Nyckeln till att göra affärer i Indien är att kunna visa på referensinstallationer – ’Seeing is believing’.</