Affärsmöjligheter i Indien för svenska företag

Energimyndighetens India Sweden Accelerator Program (ISIA) har framgångsrikt hjälpt över 20 svenska företag in på den indiska marknaden.  Företag med expansionsdrömmar i Indien har nu möjlighet att söka till ny programomgång i ISIA. Sista ansökningsdag är 8 februari.

Ludvig Lindström demonstrerar det interaktiva bordet för (fr v) Ambassadrådet Josa Kärre, Josephine Bahr Ljungdell från Energimyndigheten och A.K. Verma från Ministry of Power.

Programmet riktar sig till små och medelstora företag med mogna energilösningar redo att internationaliseras. ISIA har varit igång sedan 2013 och mer än ett 40-tal svenska bolag har deltagit sedan starten. Av dessa har drygt 20 bolag framgångsrikt lanserat sina energilösningar på den indiska marknaden.

– Att delta i programmet är kostnadsfritt för bolagen. Det som krävs av bolagen som vill delta är engagemang och tid för att jobba med sin lansering på den indiska marknaden, säger Ludvig Lindström, internationell affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Programmet är uppbyggt kring tre besöksresor till Indien under ca 1,5 år samt uppföljningsarbete däremellan. Det som bland annat erbjuds företagen inom programmet är att utveckla marknadsförståelse inklusive affärskulturen, bygga nätverk, förberedda möten för partnerskap och samarbeten av olika slag med utvalda indiska företag och organisationer. I slutet av programmet har företagen ett gott underlag att utveckla sitt företags marknadsplan för Indien.

Energimyndigheten har jobbat med programmet på den indiska marknaden i 5 år och upparbetat ovärderlig erfarenhet av marknaden. Förutom myndigheten så kommer företagens stödteam också att bestå av Business Sweden, både i Sverige och New Delhi-kontoret, samt Confederation of Indian Industries, med sitt starka nätverk av affärskontakter över hela Indien.

Unikt utställningsrum i Delhi

30 november 2018 invigdes ett unikt utställningsrum i Business Sweden:s lokaler på Svenska ambassaden i Delhi. Här visas idag över 20 svenska energilösningar upp för kunder och intressenter i Indien. Nyckeln till att göra affärer i Indien är att kunna visa på referensinstallationer – ’Seeing is believing’.

De företag som deltar i ISIA-programmet kommer att få möjlighet att visa upp sina referensinstallationer i Indien i utställningsrummet. I rummet finns interaktiva stationer som visar energilösningarna integrerade i samhället och satta i ett sammanhang - Staden som energisystem. Besökarna kan lära sig mer om lösningen och företaget med hjälp av filmer, olika former av presentationer och 3D-hologram.

– Det är riktigt kul att vi kan visa upp 50 exempel på projekt som ISIA-företagen har i Indien, och då har vi ändå avrundat nedåt. Det är ett starkt argument för indiska intressenter, att kunna visa att de svenska lösningarna kan fungera också i Indien. Det skapar trovärdighet och bygger intresse, säger Ludvig Lindström.

Informationsseminarier

Energimyndigheten och Business Sweden anordnar tre seminarier dit intresserade företag är välkomna för att höra mer om vilka insatser som finns för att stötta svenska små och medelstora företag med energilösningar, som vill in på den indiska marknaden.

  • Göteborg 28 januari – Östra Hamngatan 16, klockan 13.00-16-00
  • Malmö 29 januari – United Spaces Studio, Nordensköldsgatan 24, klockan 09.00–11.00
  • Stockholm 1 februari – Business Sweden, World Trade Center, klockan 09.00-11.00

Anmälan till seminarier görs till:

Sven Sievers, Business Sweden

Telefon: 0705 163 999.

Email: sven.s...@business-sweden.se