Aktörer inom värme och kyla mobiliserar tillsammans för klimatet

Nu kan aktörer inom värme och kyla ta ytterligare kliv för en hållbar klimatomställning och växa på den globala marknaden. Nyckeln till framgång är att arbeta tillsammans, både inom branschen men även mellan bransch, forskare och offentlig sektor.

Energimyndigheten har startat en plattform för samarbete inom värme och kyla i form av fyra innovationskluster och ett samarbetsprogram för att främja export av lösningar inom hållbar värme och kyla.

Omställningen av energisystemet är i gång, men takten behöver öka. Genom att samarbeta kan aktörer tillsammans identifiera och utveckla nya innovationer som kan komma till nytta för framtidens energisystem.

Olika fokus i de fyra klustren

  • Värmepumpande teknik och kylning, termisk energilagring och geoenergisystem.
  • Fjärrvärme och fjärrkyla.
  • Samverkansform inom energisystemfrågor med fokus på värmemarknaden.
  • En nod för svenska aktörer till Europa.

– Innovationsklustren är en unik plattform för olika aktörer att tillsammans skapa framtidens hållbara lösningar inom området. Vi hoppas att detta leder till nya konkurrenskraftiga lösningar och skapar nya konstellationer av aktörer, säger Sofia Andersson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Nytt program ska främja export inom värme och kyla

– Genom att vara ett föregångsland för innovationer kan affärsmöjligheter uppstå på den internationella marknaden för en grön tillväxt. Det nya programmet Sustainable Heating & Cooling by Sweden ska främja export inom värme och kyla. Programmet ska arbeta i nära samarbete med de fyra innovationsklustren, säger Paul Westin, affärsutvecklare internationella marknader på Energimyndigheten.

Om satsningen

De fyra innovationsklustren är en del av Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem. Målsättningen med TERMO är att bättre ta tillvara på energiresurser, använda resurser mer effektivt och bättre samspela med andra energibärare. Innovationsklustren består av, varmt och kallt, Svensk kyl- och värmepumps förening, Energiforsks värmekluster och CELSIUS 2.0 Johannesberg Sciencepark och utvecklingsplattform Energi, Profu.

I programmet TERMO ingår allt från det tekniska systemet till aktörer på marknaden, de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan. Programmet stärker den svenska konkurrenskraften genom kompetensuppbyggnad och innovationer för jobb och klimat inklusive exportmöjlighet för svenskt näringsliv.