Andelen förnybart i transportsektorn fortsätter att öka

Transportsektorn är fortfarande den sektor som använder mest fossila bränslen. Men andelen förnybar energi ökar för varje år och det är både biodrivmedel och förnybar el som står för den ökningen. Mängden förnybar energi skiljer sig dock beroende på hur man räknar, allt ifrån 21,6 till 38,6 procent förnybart.

År 2017 var andelen förnybar energi i transportsektorn enligt förnybartdirektivets beräkningsmetodik 32,1 procent. Den metoden tillåter dock att biodrivmedel från vissa råvaror räknas dubbelt eftersom direktivet vill uppmuntra användningen av förnybara råvaror. Listan över vilka råvaror som ska räknas dubbelt är inte helt enkel att tyda.

Det finns vissa råvaruposter som egentligen är grupper av råvaror och det gör att det kan bli svårt att bedöma om en råvara ska ingå eller inte. Det är en utmaning som vi delar med andra medlemsstater, säger handläggare Noak Westerberg på Energimyndigheten.

Biprodukt från palmolja

Ett svårbedömt exempel på råvara är en biprodukt från produktion av palmolja, även kallat palm fatty acid distillate (PFAD). Energimyndigheten har tidigare gjort bedömningen att biodrivmedel från den råvaran ska räknas dubbelt, men efter dialog med olika instanser har vi konstaterat att den bedömningen var felaktig.

Eftersom PFAD var en vanligt förekommande råvara för biodrivmedel under 2017 innebär den ändringen att andelen förnybart i transporter minskar från 38,6 till 32,1 procent.

Det är förstås olyckligt att vår redovisning har gjort att andelen förnybart har sett ut att vara högre än den egentligen ska vara. Andelen förnybar energi i transportsektorn fortsätter dock att öka och den faktiska andelen var 21,6 procent år 2017*, säger handläggaren Noak Westerberg.

* Preliminära siffror enligt Energimyndigheten (2018) i Energiindikatorer 2018.

Åtgärder för korrekta uppgifter

För att åtgärda felet och se till att det inte upprepas kommer Energimyndigheten att skicka in ett uppdaterat underlag till Eurostat. Rapporter där felaktiga siffror förekommer kommer Energimyndigheten att uppdatera.

I framtiden kommer vi också att vara mer noggranna vid tolkning av vilken kategori som en råvara ska tillhöra, dels genom intern förankring men även i dialog med Regeringskansliet. 

Nyheter