Annullering av 40,5 miljoner elcertifikat

Den 1 april annullerades totalt 40 470 300 elcertifikat för 2018 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden.

För el producerad under 2018 utfärdades det totalt 31,4 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven minskade med 9,1 miljoner elcertifikat till totalt 1,6 miljoner elcertifikat.

27,9 miljoner elcertifikat annullerades i Sverige

Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2018 blev 93,2 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 27 872 804 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,97 procent, det vill säga 27 865 047 elcertifikat.

12,6 miljoner elcertifikat annullerades i Norge

I Norge annullerades 12 605 253 elcertifikat. Mer om annulleringen i Norge.  

Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 1 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 215 kr per elcertifikat som inte har annullerats. Kvotpliktsavgiften har beräknats genom att det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2018 till och med 31 mars 2019 multiplicerats med 1,5. Det genomsnittliga priset var 143,22 kr och i det priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge.

Mer information om annulleringen publiceras den 16 april

Ytterligare information och analys av annulleringen kommer att publiceras i ett pressmeddelande tisdag den 16 april klockan 13.00.