Beslut: nya norska kvoter i elcertifikatsystemet

Olje- og energidepartementet har beslutat om tekniska justeringar av de norska kvoterna i förordningen om elcertifikat. Ändringen sker i enlighet med det förslaget som skickades på remiss. Ändringarna i förordningen träder i kraft 1 januari 2020.

Läs mer på Norges Vassdrags- og Energidirektorats webbplats.
Underlag för tekniska justeringar av norska kvoter kan du läsa här.