En hård brexit kan påverka svenska verksamhetsutövare

Här följer senaste nytt om Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) som påverkar handeln med utsläppsrätter och kan få följder för svenska verksamhetsutövare.

Sedan 1 januari 2018 har utsläppsrätter utfärdade i Storbritannien märkts med en landskod. I december 2018 antog Kommissionen ett beslut om att tillfälligt upphäva Storbritanniens möjlighet att delta i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Kommissionens beslut togs inför det scenario då Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen sker utan avtal den 29 mars 2019. Beslutet innebär att Storbritannien från och med den 1 januari 2019 inte får auktionera utsläppsrätter, tilldela utsläppsrätter eller utbyta internationella reduktionsenheter.

Eventuella följder av en hård brexit

Vi vill därför informera om följande som kan påverka svenska verksamhetsutövare vid en eventuell hård brexit.

  • Utsläppsrätter märkta med Storbritanniens landskod kan inte användas vid överlämnande.

  • Transaktioner från brittiska konton i Unionsregistret som initieras den 29 mars kommer att slutföras. Därefter kommer inga transaktioner att ske till eller från brittiska konton i registret. Vi rekommenderar ändå verksamhetsutövare att vara ute i god tid.

  • Kontrollörer och verifierare ackrediterade i Storbritannien för EU ETS kommer inte längre att godkännas och kan därmed inte användas för att certifiera utsläppsrapporter. Det är därför viktigt att se över att den kontrollör/verifierare som ni anlitar har ackreditering i annan medlemsstat.

Om förhandlingarna mellan Storbritannien och EU skulle dra ut på tiden efter den 29 mars kommer Kommissionens tillfälliga beslut att gälla tillsvidare.