Bzzt minskar CO2-utsläppen och effektiviserar transporter

Energimyndigheten har beviljat Bzzt AB ett projektstöd om 7,5 miljoner kronor för utveckling av företagets drift, teknik och mjukvara. Projektstödet ska användas för att vidareutveckla företagets mobilitetssystem och göra det redo för en lönsam, internationell expansion.


Bild: Bzzt AB

 

En stor del av alla resor som görs i internationella storstäder är kortare än fem km. Bara i Stockholm görs cirka 350 miljoner korta resor varje år, varav drygt 60 miljoner med bil eller taxi, enligt nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige.

– Det här är en kvalitetsstämpel. Nu har vi fått kvitto på att det vi gör skapar värde för miljön, enskilda individer och samhället. Vi vill hjälpa till att styra upp hur folk reser i stora städer, över hela världen. Tack vare stödet från Energimyndigheten kan vi öka takten och göra det snabbare. Det är otroligt värdefullt, säger Jessica Vacklid, Operations director på Bzzt AB.

Bzzt utvecklar ett mobilitetssystem som består av små eldrivna taxipodar (trehjuliga EU-mopeder), en app för beställning och ett mjukvarusystem som optimerar fordonsflottans operativa effektivitet. En resa med företagets taxipod är helt utsläppsfri och använder bara 15 procent av energin jämfört med en resa i en modern dieseltaxi.

– Den här lösningen har stor potential både för miljön och ur affärssynpunkt. Den kan nå god lönsamhet i Sverige och är globalt skalbar. Därmed har företagets innovation goda förutsättningar att bidra till omställningen av det globala energisystemet, säger Jonas Lindblom, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Bzzt har som mål att varje fullt aktiv taxipod, som är i drift under företagets öppettider, ska kunna spara in motsvarande en genomsnittlig årsförbrukning av el hos en villa – 20 000 kWh. Expansionsmålet är satt till att år 2023 så ska mobilitetssystemet finnas i 20 större städer internationellt.

– Jag vill även särskilt nämna bolagets arbete med att lyfta fram kvinnor i en mansdominerad transportbransch, bland annat genom att ha interna mål för hur många av förarna som är kvinnor, säger Jonas Lindblom.

Om Energimyndighetens stöd till enskilda, marknadsnära projekt

Energimyndigheten erbjuder stöd till små och medelstora företag för projekt som avser industriell verifiering och kommersialisering av nya energiinnovationer. Det inkluderar även pilot- och demonstrationsprojekt, som oftast genomförs tillsammans med kravställande kund.

Företaget ska kunna påvisa att deras lösning har god affärspotential och kan skalas upp internationellt, så att den därigenom kan bidra till fler svenska jobb, ökade exportintäkter och omställning av det globala energisystemet.

Om Bzzt AB

Bzzt kör små, smidiga eldrivna taxipodar för korta resor i city som bokas med en app. Podarna är helt utsläppsfria och Bzzt är den enda Bra miljömärkta taxitjänsten i världen. Det är billigt – det kostar bara 4 öre per meter, helt utan framkörning- och startavgifter. Förarna har kollektivavtal och schyssta löner. Billigt, schyssta villkor för förarna och helt utsläppsfritt – en ganska unik kombination i taxibranschen.