De som står längst fram i kön för solcellsstöd får pengar nu

Energimyndigheten har nu fördelat cirka 200 miljoner kronor för solcellsstödet till länsstyrelserna. Dessa medel kommer att gå direkt till att besluta om de ansökningar som ligger längst fram i kön.

I början av maj ändrade regeringen förordningen om solcellstödet. Ändringen innebär att stödnivån sänks till 20 procent från och med den 8 maj 2019, vilket även gäller alla ansökningar i kö. Energimyndigheten fördelar medel varannan månad för att få en jämn geografisk spridning över landet och vi kommer att fortsätta med det så länge de pengar som riksdagen beslutat om räcker. För närvarande återstår cirka 200 miljoner att fördela under 2019. I vårändringspropositionen föreslår regeringen att ytterligare 300 miljoner ska läggas på solcellsstödet, vilket riksdagen tar ställning till i juni.

– Det är roligt att så många vill skaffa solceller. Tyvärr har den senaste perioden varit osäker för sökande runt om i landet som fått vänta länge på besked om sin ansökan av solcellsstödet. Den nya stödnivån på 20 procent gör att stödet kan räcka till fler. Det kommer dock att vara fortsatt lång kötid för de som ansöker om stödet i år, säger Christopher Frisk, handläggare på Energimyndigheten.

Ett alternativ till investeringsstödet, som privatpersoner kan använda, är rot-avdraget som i dag motsvarar 9 procent av totalkostnaden för installation av en solcellsanläggning. Avdraget görs direkt, det blir alltså inte någon väntetid på att få pengar som för solcellsstödet.

Solelkalkylen ger information om återbetalningstid

Det går att räkna ut återbetalningstiden och kostnaden för sin egenproducerade el på solcellsinstallationen. Energimyndigheten lanserade nyligen solelkalkylen som finns på Solelportalen. Solelkalkylen visar hur återbetalningstiden och elproduktionskostnaden påverkas av elpris, ersättning från nätägare, skattereduktion på den el du matar ut på nätet med mera.