Det finns plats kvar på utbildning i informationssäkerhet

Under hösten arrangerar Energimyndigheten fem utbildningstillfällen om informationssäkerhet för berörda aktörer och intressenter. Utbildningen handlar bland annat om NIS-direktivet, systematiskt informationssäkerhetsarbete, cybersäkerhet och tillsyn. Syftet är att nå samhällsviktiga aktörer som berörs av lagen om informationssäkerhet.

Höstens utbildningar riktar sig till IT-chefer, informationssäkerhetsansvariga (CISO) och projektledare som arbetar med en aktörs ledningssystem för informationssäkerhetsarbete eller deras riskanalys och åtgärdsplan.

Mer information om utbildningen och anmälan finns här.