Diesel och el - mest använda energislag inom byggsektorn

Energianvändningen inom byggsektorn under 2017 bestod främst av diesel och el. Energianvändningen i byggsektorn motsvarar cirka 1 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten.

Energianvändningen i byggsektorn, förutom transporter på allmän väg, uppgick under 2017 till 4,1 TWh. Det mesta av energianvändningen utgjordes av diesel som stod för 2,3 TWh och el som utgjorde 1,4 TWh. Användningen av diesel går främst till arbetsmaskiner.

Energianvändningen ökar sedan 2004

Senast Energimyndigheten undersökte byggsektorns energianvändning var år 2004. Då uppgick energianvändningen till cirka 3 TWh. Det innebär att energianvändningen har ökat med 36 procent. El och diesel var även då de dominerande energislagen.

Sedan 2004 har Energimyndigheten gjort en uppskattning på hur ökningen av energianvändningen kommer att se ut. Resultatet från undersökningen 2017 är i linje med våra uppskattningar, säger Lars Nilsson som är analytiker på Energimyndigheten.

Energianvändningen i byggsektorn 2017 fördelat på olika energislag

Energianvändningen byggsektorn 2017.png

Om undersökningen

Undersökningen är en urvalsundersökning som gick ut till 1133 företag inom byggsektorn (SNI 41-43). SNI 41-43 avser bland annat byggande av byggnader och anläggningsarbeten, som exempelvis vägar. Svarsfrekvensen i den här undersökningen var 75 procent. Senast undersökningen gjordes var år 2004. Statistiken är gjord av SCB på uppdrag av Energimyndigheten och är en del av Sveriges officiella statistik på energiområdet.