Digitalisering skyndar på energiomställningen

Energisystemet förändras radikalt i och med digitaliseringens möjligheter. Ett nytt forskningsprogram ska fokusera på hur artificiell intelligens, dataplattformar, uppkopplade produkter med mera kan skynda på energiomställningen. Programmet omfattar 50 miljoner kronor och löper över fyra år.

Energimyndighetens nya forskningsprogram ”Digitalisering möjliggör energi- och klimatomställningen” har fokus på hur digitalisering kan bidra till en omställning av energisystemet. Ambitionen är att skapa förstärkt kunskap inom artificiell intelligens, dataplattformar, uppkopplade produkter samt informationssäkerhet – och hur forskning och innovation inom dessa områden kan utveckla energisystemet.

– Vi ser gärna samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor för att gemensamt påskynda utvecklingen mot nya innovativa och säkra lösningar för energisystemet, säger Senja Nordström, programansvarig på Energimyndigheten.

Artificiell intelligens och cybersäkerhet – en utmaning i energisystemet

För att snabbt ställa om till ett förnybart, säkert, och hållbart energisystem är satsningar på forskning, innovation och affärsutveckling nödvändiga. Programmet kommer att fokusera på hur artificiell intelligens och smarta dataplattformar kan bidra till energisystemet och hur framtida energisystemet kan utvecklas och bli mer effektivt. En viktig del i detta är cybersäkerhet och hur man skyddar framtidens digitala energisystem mot till exempel intrång.

Öppen utlysning inom digitalisering

Den första utlysningen inom programmet är öppen nu. Sista dag för ansökan är den 15 januari 2020. Mer information om utlysningen finns här.