DN, Energimyndigheten och klimatkompensation

Under hösten har Dagens Nyheter publicerat artiklar i en granskningsserie kring klimatkompensation. Några av artiklarna handlar om ett beskogningsprojekt i Kachung, Uganda. Här finns Energimyndighetens kommentar som svar på DN:s frågor.

Svar till Dagens Nyheter angående CDM-projektet i Kachung, Uganda 18 oktober 2019 (pdf)