Elcertifikatsystemet: Uppdaterad kvartalsrapport med kvotpliktig elanvändning för Norge

Energimyndigheten och Norges Vassdrags og Energidepartement (NVE) publicerade kvartalsrapport nummer fyra för 2018 den 22 februari utan uppdaterade siffror för den norska kvotpliktiga elanvändningen. Detta berodde på ett omfattande fel i en mätpunkt hos en elleverantör. Felet är nu identifierat och volymen för kvotpliktig elanvändning är fastställd.

Elanvändningen för norska kvotpliktiga aktörer under 2018 ligger på 80,7 TWh. För fjärde kvartal 2018 låg den kvotpliktiga elanvändningen på 18,4 TWh. Sista datum för de norska kvotpliktiga aktörerna att anmäla fel i inrapporterad mängd el till den norska kontoföringsmyndigheten NECS var den 1 mars 2019, men eftersom dessa anmärkningar behandlas löpande av registeransvarige fram till annulleringen den 1 april, kan det fortsatt förekomma mindre fel i den rapporterade volymen för Norge. Dessa felen kommer däremot vara av mindre betydelse, och dessa föreligger alltid vid publicering av kvartalsrapporten för elcertifikatsystemet.

Kvotpliktig elanvändning är nu uppdaterat i Energimyndigheten och NVE:s kvartalsrapporter för fjärde kvartal 2018, på de respektive myndigheternas webbplats. Kvartalsrapporten kan laddas ner från vår sida för marknadsstatistik.