Energimärkningen på armaturer tas bort

Från och med 25 december 2019 ska armaturer för belysning inte längre vara energimärkta.

EU har nyligen publicerat nya förordningar om ekodesign och energimärkning. En nyhet är att kravet på energimärkning av belysningsarmaturer upphör 25 december 2019. Energimyndigheten råder återförsäljare att ta bort eller täcka över energimärkningen på belysningsarmaturer. Energimyndigheten ansvarar för tillsyn av lagkraven och kommer att bedöma efterlevnaden på rimligt sätt.

Armaturer med inbyggd ljuskälla ska energimärkas från hösten 2021

En del armaturer för belysning har en inbyggd ljuskälla. Från och med den 1 september 2021 införs nya krav på att sådana armaturer är energimärkta. Armaturer som säljs utan ljuskälla kommer inte att omfattas av krav på energimärkning.

Fördjupade fakta

Den 5 december 2019 publicerades en ny ekodesignförordning (EU 2019/2020) och en ny energimärkningsförordning (EU 2019/2015) för belysning. De olika kraven i dessa träder i kraft allteftersom. Bland annat upphör krav (från EU 874/2012) på energimärkning av armaturer från den 25 december 2019.

Armaturer med inbyggd ljuskälla ska läggas i databasen EPREL från 1 maj 2021.

Läs de nya förordningarna om belysning här.

Läs mer om andra nyligen publicerade förordningar här.

Läs mer om databasen EPREL här.