Energimyndigheten arbetar för höjda klimatambitioner internationellt

Energimyndigheten går in i 2020-talet med ett flertal nya initiativ och samarbeten inom det internationella klimatarbetet. Vi vill möjliggöra skalbara klimatinvesteringar, handel med utsläppsminskningar under Parisavtalet och arbeta för en kraftigt höjd global ambitionsnivå för att minska de klimatpåverkande utsläppen.

Den senaste utsläppsrapporten från FN:s miljöprogram (UNEP) visar att världen för närvarande går mot en global temperaturökning på 3,2 grader. Det är konstaterat att de åtgärder som länder hittills presenterat i sina klimatplaner inte är tillräckliga för att uppnå temperaturmålen i Parisavtalet.

Sverige står för en promille av världens totala utsläpp av växthusgaser. Men vi ska stå för en betydligt större del av klimatlösningarna. Genom att bidra till den svenska omställningen kan vi inspirera omvärlden, och genom att finansiera klimatåtgärder i andra länder kan vi bidra till betydligt större utsläppsminskningar än vad som är möjligt inom våra egna gränser. Det säger Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.

Energimyndigheten har under senare år arbetat förberedande för att förbättra förutsättningarna för internationellt klimatsamarbete enligt Parisavtalet. Detta arbete har gett nya insikter och erfarenheter kring hur samarbete under Parisavtalet bör fungera. Fyra insatser som Energimyndigheten nu kan presentera:

  • För att få fram konkreta förslag på klimatåtgärder i andra länder genomför Energimyndigheten en egen utlysning för internationella klimatsamarbeten, där aktörer från hela världen välkomnas att lämna in sina förlag.
  • I ett nytt partnerskap mellan Energimyndigheten och Global Green Growth Institute (GGGI) ska de båda organisationerna bistå utvecklingsländer med förberedande insatser för att kunna delta i internationella klimatsamarbeten.
  • Energimyndigheten stödjer Världsbankens Climate Warehouse Program för att skapa en virtuell marknadsplats för utsläppsreduktioner. Syftet med marknadsplatsen är att möjliggöra transaktioner och på så sätt generera ett utbud och en efterfrågan, i en transparent och säker miljö.
  • Energimyndigheten ökar sitt stöd till den asiatiska utvecklingsbankens (ADB) ansträngningar att bygga institutionell kapacitet och skapa förutsättningar för internationellt klimatsamarbete i asiatiska utvecklingsländer.