Energimyndigheten sammanfattar året 2018

Energimyndigheten har lämnat in sin årsredovisning 2018 till regeringen. Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén sammanfattar året som ett kraftfullt arbete för att nå de energi- och klimatpolitiska målen och förverkliga energiöverenskommelsen.

I Energimyndighetens årsredovisning redovisar vi myndighetens viktigaste resultat under 2018 i arbetet med att bidra till ett hållbart energisystem. Här är några av resultaten:

  • En förstudie visar att Gotland kan bli föregångare när Sverige ska ha ett helt förnybart energisystem som är både hållbart och robust.
  • Solelportalen lanserades som en hjälp till alla som vill använda solceller för att producera el. Den blev välbesökt från start!
  • En fjärde cleantech-hubb öppnade, denna gång i New York tillsammans med Svensk-amerikanska handelskammaren. Hubbarna är ett sätt att underlätta för svenska företag med energiinnovationer att nå en internationell marknad.
  • Nu kan det bli möjligt att tillverka stål utan att använda fossil energi. Myndigheten lämnade 528 miljoner kronor i stöd till projektet Hybrit för att bygga två pilotanläggningar. SSAB, LKAB och Vattenfall finansierar resten av kostnaderna.
  • Det nationella regionalfondsprogrammet arbetar för att hjälpa små och medelstora företag att energieffektivisera. År 2018 hade programmet 10 olika projekt och 35 olika nätverk igång, och de 403 företag som fått stöd att göra en energikartläggning har upptäckt att de tillsammans kan spara mer än motsvarande energianvändningen i hela Munkfors.

– Myndigheten är en central aktör och möjliggörare i omställningen till ett hållbart energisystem. Nu fortsätter vi det intensiva arbetet även under 2019! säger Robert Andrén.

Filmer som sammanfattar resultaten från år 2018

Du kan också se och höra Robert Andrén berätta om året som gått i en av tre filmer som vi har tagit fram för att presentera ett urval av höjdpunkter, resultat och statistik från år 2018. Filmerna kan du ta del av här på energimyndigheten.se.

Ladda ner Energimyndighetens årsredovisning 2018

Ladda hem Energimyndighetens årsredovisning 2018

Nyheter