Energimyndighetens kommentar på rapport från Oakland Institute

Oakland Institute publicerade den 29 augusti en rapport med kritik riktat mot Energimyndighetens agerande inom ramen för ett beskogningsprojekt i Kachung, Uganda. Projektet har Energimyndigheten haft avtal med sedan 2011 inom ramen för arbetet med internationella klimatinsatser. Nedan finns Energimyndighetens kommentar på rapporten.

Oakland Institute har i en rapport som publicerats under dagen uppmärksammat beskogningsprojektet i Kachung Uganda. Energimyndighetens engagemang i projektet gäller den klimatnytta som beskogningen skapar.
 
Så långt vi kan se innehåller rapporten inget nytt och de slutsatser som Oakland Institute drar överensstämmer inte med de som framkommer i de oberoende granskningar som vi har låtit genomföra. Projektet har även granskats av andra aktörer, Norfund, Finfund, FSC och CDM Executive Board, och inte heller dessa aktörer drar samma slutsats som Oakland Institute. Vi har aktivt bjudit in Oakland Institute till dialog och att delta vid granskningen av projektet på plats i Uganda. Oakland Institute har tackat nej till erbjudandet att delta vid granskningstillfällen.
Vår bedömning, som baseras på rapporter från oberoende granskare tillsammans med egna platsbesök, är att Green Resources har vidtagit åtgärder som har bidragit till att förbättra situationen för befolkningen i området.

Nyheter