Energimyndighetens webbshop uppdateras 29 augusti

Vår webbshop för publikationer uppdateras torsdagen den 29 augusti från klockan 10.00 och arbetet beräknas pågå i två timmar.

Under tiden som uppgraderingen pågår är det inte möjligt att ladda ned eller beställa publikationer. Efter uppgraderingen kommer du som vanligt kunna beställa och ladda ned Energimyndighetens publikationer, på en nyare mer driftsäker plattform.