Energisteget snabbar på Orklas arbete med energieffektivisering

Livsmedelskoncernen Orkla Foods Sverige har ett energimål om att minska sin energianvändning med 30 procent per producerat ton under tio år. Med stöd från Energisteget får de hjälp att genomföra sina energiplaner och snabba på arbetet med energieffektivisering.