Energitjänsteguiden – hur leverantörer kan hjälpa kunder bli mer klimatsmarta

Vad behövs för att öka efterfrågan av energieffektiva produkter och tjänster? Hur ser beställarnas behov ut och hur kan leverantörerna svara upp till det? Det är några av de frågor som Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och Energimyndigheten har ställt till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industriföretag och lokalhyresgäster. Resultatet av intervjuerna finns nu samlade i en guide som vänder sig till installatörer och hantverkare.

I tio korta avsnitt ges konkreta tips och råd på hur leverantörerna kan hjälpa sina kunder att använda energi mer effektivt och samtidigt profilera sig som energitjänsteleverantörer. Intervjuerna har visat att kunderna vill minska sin energikostnad och samtidigt efterfrågar ett hållbarhetstänk. Det finns behov av klarspråk, transparens och tydlig kommunikation i kronor - inte kWh - från leverantörssidan för att underlätta energieffektiviseringar.

– Energieffektivisering är en viktig del för att nå klimatmålen. Företag som ser denna möjlighet och utvecklar sina tjänster har mycket att vinna, för egna företaget, kunden och klimatet, säger Lara Kruse projektledare på Energimyndigheten.

Många aktörer säljer energitjänster utan att betrakta sig själva som energitjänsteleverantörer. Det gäller exempelvis industrikonsulter som erbjuder tjänster inom produkt- och processutveckling men även installatörer och hantverkare som erbjuder energieffektiva lösningar.

– Många tjänster resulterar i effektivare energianvändning, men marknadsförs inte som energitjänster som minskar klimatpåverkan. Vi hoppas att Energitjänstguiden kan öka medvetenheten om att det är väldigt enkelt att bli en av kunderna uppskattad energitjänsteleverantör, säger Mikael Gustafsson, EEF.

Du hittar Energitjänsteguiden på: eef.se/affarsutveckling