Ett år senare - 10 000 fler nätanslutna solcellsanläggningar

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar har ökat med drygt 67 procent mellan 2017 och 2018. Hälften av den installerade effekten i Sverige finns att hitta i Västra Götalands län, Skåne län, Stockholms län och Östergötlands län. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

I Sverige installerades det nästan 10 200 nätanslutna solcellsanläggningar under 2018. Totala antalet anläggningar uppgår till nästan 25 500 vilket är en ökning med drygt 67 procent jämfört med 2017. Den totala installerad effekten uppgår till 411 MW vilket är 78 procent högre än förra årets 231 MW.

Installerad effekt totalt och per effektklass 2018.jpg

Störst ökning i Värmland

De installerade solcellsanläggningar är inte jämnt fördelade över landet. 43 procent av installerad effekt finns i Västra Götalands län, Skåne län eller Stockholms län. I Värmlands län har antalet anläggningar ökat mest med en 85 procent ökning. I Hallands och Södermanlands län är stora anläggningar en betydande del av den totala installerade effekten. I både länen överstiger andelen tio procent.

– Vi ser att anläggningar med en installerad effekt över 1 000 kW växte mycket under 2018 både i antal och installerad effekt. De största anläggningar har mer än dubblats jämfört med 2017 - från knappt 8 MW till över 17 MW. säger statistiker Jeffrey Berard på Energimyndigheten.

De små anläggningarna, med en installerad effekt upp till 20 kW, står för 46 procent av den installerade effekten och 84 procent av antal anläggningar. Det liknar fjolårets siffror.

Andel installerad effekt per effektklass 2018.jpg

Om statistiken

Statistiken över nätanslutna solcellsanläggningar hittar du på Energimyndighetens webbplats. Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten som är ansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Nyheter