Fem kommuner som växer mest inom solel

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Göteborg och Stockholm är två av de kommuner som har störst installerad effekt. Inom de kommande två åren bedöms den årliga elproduktionen från solcellsanläggningar att nå 1 TWh, utav ungefär 140 TWh totalt för slutlig elanvändning i Sverige. Det visar Energimyndighetens senaste rapport och prognos om utvecklingen av solcellsinstallationer.

Rapporten Nätanslutna solcellsanläggningar baseras på statistiken som publicerades våren 2019. Siffrorna visade en kraftig ökning på nätanslutna solcellsanläggningar under 2018 i Sverige. Totala antalet anläggningar var ungefär 25 500, vilket är en ökning med drygt 67 procent jämfört med 2017.

Många orsaker till ökad utbyggnaden

De fem kommuner som växer mest i installerad effekt är Göteborg, Stockholm, Uppsala, Linköping och Malmö. Till skillnad från vind- och vattenkraft produceras solel där befolkningen är som störst. Men det finns fler anledningar till den ökade utbyggnaden.

Ökande intresse bland allmänheten och energiföretag, sänkande modulpriser, och förenklande regelverk leder till att utbyggnad av solcellsanläggningar fortsätter vara stor. Styrmedel riktade till solel och ökad miljömedvetenhet är också två anledningar till raska utvecklingen, säger analytiker Jeffrey Berard på Energimyndigheten

Den installerade effekten i Sverige kommer att fortsätta växa snabbt enligt en prognos gjord av Energimyndigheten. Prognosen i rapporten, presenterar den kommande utveckling per månad, samt motsvarande elproduktion, fram till slutet av 2021.

Mindre anläggningar i majoritet

Små anläggningar, med en installerad effekt mindre än 20 kW utgör mer än 80 procent av anläggningar i Sverige. Det visar på större engagemang hos privatpersoner. 46 procent av den totala installerade effekten utgörs av de mindre anläggningarna. För anläggningar större än 1000 kW fanns det år 2017 och 2018 sex respektive tio stycken anläggningar. Antalet stora anläggningar förväntas vara ännu större år 2019.  

 

Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige mellan år 2016 - 2018

Figuren visar antal nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige mellan år 2016 - 2018, fördelat i olika storleksklasser.  

Om rapporten

Den årliga statistikrapporten över nätanslutna solcellsanläggningar 2018 innehåller officiell energistatistik. Rapporten visar en lista över Sveriges alla län och kommuner avseende total installerad effekt och antalet nätanslutna solcellsanläggningar. Regionala uppgifterna från statistiken används för att räkna ut totala elproduktionen från solcellsanläggningar per år i Sverige.

Rapporten har även två temakapitel. I det ena har Energimyndigheten tagit fram en prognos på hur utbyggnaden och solelsproduktion kommer att se ut från 2019 framåt. Prognosen grundar sig på historiska utvecklingen som skett av solcellsanläggningar. I det andra temakapitlet presenterar vi hur stor potential som finns i Sverige för elproduktion från solcellsanläggningar, enligt en ny beräkning gjord av Energimyndigheten.