Föreläsning om informations- och cybersäkerhet

Energimyndigheten erbjuder en föreläsning om informations- och cybersäkerhet. Föreläsningen riktar sig till små och medelstora företag med koppling till energiområdet som överväger internationalisering. Företagen ska befinna sig i ett inledningsskede inom området informations- och cybersäkerhet. Sista anmälningsdag är 27 augusti.

Som ett led i Energimyndighetens främjande av företags internationalisering erbjuds svenska små och medelstora företag med energikoppling att en föreläsning av ledande expertis inom cybersäkerhet.

Föreläsningen hålls av experter från FRA:s cyberavdelning och kommer bl a att handla om vad som är skyddsvärd information och olika strategier för att hantera cyberhot. Det kommer också att finnas tid till en kort frågestund.

Obligatorisk anmälan till den kostnadsfria föreläsningen sker via formulär på Energimyndighetens webb. Föreläsningen äger rum på Energimyndigheten i Eskilstuna den 10 september.