Forskning och innovation för framtiden

Forskning och innovation är avgörande för att ge samhället den kunskap som behövs för att hitta lösningar på samhällsutmaningarna. Nu lämnar Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova ett gemensamt inspel med förslag för en forsknings- och innovationspolitik för ett hållbart samhälle.

Inför varje ny forskningsproposition ber regeringen Energimyndigheten och fyra andra forskningsmyndigheter att lämna in ett gemensamt underlag med förslag till utveckling av forsknings- och innovationsarbetet. I dag har underlaget lämnats in till regeringen.

Läs mer om de gemensamma förslagen i Vetenskapsrådets nyhet.