Fortsatt möjlighet att söka stöd för energilager i hemmet

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet. Regeringen har nyligen beslutat att förlänga ansökningstiden till och med 31 december 2020.

Privatpersoner som är intresserade av lösningar för energilagring kan söka stödet och installera sina anläggningar. För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el och som är ansluten till elnätet. Energilagringsstödet ska bidra till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Det har varit ett större intresse för stödet under 2019 jämfört med 2018. Det visade sig genom att länsstyrelserna fick in tre gånger så många ansökningar. En förlängning av ansökningstiden ger sökande och leverantörer ytterligare tid att färdigställa sina installationer, samt möjligheten för nya ansökningar under 2020.

Om energilagringsstödet

Sedan november 2016 kan privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el ansöka om stöd för installationskostnaden. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd. Bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2020.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Företag, föreningar och offentliga organisationer kan söka stöd för att installera energilager genom solcellsstödet.

Läs mer om stödet och hur du ansöker.

Nyheter