Fossil olja fortsätter att minska i användning

Trenden fortsätter med minskad användning av fossila oljeprodukter i det svenska energisystemet under 2018. Den främsta orsaken är att transportsektorn minskat sin användning av fossila drivmedel. Inom andra sektorer har minskningen tappat fart eller avstannat under senare år. Det visar ny statistik från Energimyndighetens.

Energimyndigheten publicerar årligen statistik om Sveriges energiförsörjning i form av årliga energibalanser. Den nya statistiken innehåller bland annat uppgifter om den svenska oljeanvändningen.

Fortfarande mycket fossil olja i det svenska energisystemet

Den slutliga användningen av energi uppgick 2018 till 373 TWh varav 84 TWh utgjordes av fossil olja. Användningen av fossil olja har under flera år minskat men det finns fortfarande mycket olja kvar i energisystemet, inte minst inom transportsektorn.

Användningen av fossila oljeprodukter som motorbensin, diesel och eldningsoljor har sedan 1970 minskat kraftigt i det svenska energisystemet. Trots den kraftiga minskningen bestod fortfarande 23 procent av den slutliga energianvändningen av oljeprodukter år 2018, säger statistiker Jonas Paulsson vid Energimyndigheten.