Från forskning till praktik – metoder och verktyg

Snart öppnar Formas en utlysning inriktad på att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Det kommer vara möjligt att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Formas kommer totalt att dela ut 20 miljoner kronor för åren 2019 - 2020.

Utlysningen öppnar preliminärt den 7 februari 2019 och stänger preliminärt den 2 april 2019. Beslut om beviljade projekt kommer preliminärt att fattas den 26 september 2019.

Formas har fått i uppdrag att leda det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Energimyndigheten finns representerad i programkommittén och i arbetsgruppen tillsammans med ett antal andra finansiärer.

Mer information om utlysningen kan du läsa på Formas webbplats.