Frukostseminarium: Ny rapport visar på kompetensbehov och mångfald i energibranschen

Energimyndigheten bjuder tillsammans med Energiföretagen Sverige och Mälardalens högskola bjuder in till ett frukostseminarium där rapporten ”Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring” presenteras.

Rapporten, som är den tredje i raden, visar på att energibranschen är i stor förändring när det handlar om ökad akademisering, där personer med utländsk bakgrund samt kvinnor med hög utbildning ökar. Det går också att skönja signaler om att digitalisering och automatisering utmanar yrken med majoriteten kvinnliga anställda.

När: Torsdagen den 27 juni 2019, kl. 09.00-10.00.
Var: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4.
Anmälan
: Välkomman att anmäla dig här.

Program

08.30 Kaffe och smörgås

09.00 Presentation av branschanalysen
Maria Engzell och Rasmus Palazzi från ECC, Energy Competence Center

09.20 Panelsamtal
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Maria Westrin, enhetschef på avdelningen systemanalys, försörjningstrygghet och statistik, Energimyndigheten och Helena Jerregård, vicerektor för samverkan Mälardalens högskola Moderator: Viktoria Raft, Kraftkvinnorna

09.50 Frågor