Hitta rätt lätt – energistatistiken har blivit enklare att använda

Nu kan du lättare hitta, förstå och använda Energimyndighetens energistatistik. Vi har förbättrat webbupplevelsen för vår energistatistik och nu finns allt samlat på samma ställe.

Energimyndigheten publicerar olika typer av energistatistik som finns tillgänglig på vår webbplats. Förutom den officiella energistatistiken ger vi även ut efterfrågade bearbetningar av officiell statistik, exempelvis Energiläget i siffror, eller statistik som inte ingår i den officiella statistiken såsom Drivmedelsrapporten

En ingång till statistiken

På vår webbplats hittar du en gemensam ingång till alla statistikkällor .Vi redovisar statistiken utifrån statistikprodukter, precis på samma sätt som andra ansvariga statistikmyndigheter gör. Du kan också hitta statistik från olika ämnesområden – ett enkelt sätt att ta del av den officiella energistatistiken. Vi har även information om kvalitet och revideringar av publicerad statistik, samt dokumentation av kvaliteten.

Vi har en stor efterfrågan på vår energistatistik. Webben är den självklara ingången för att hitta den. Den nya webblösningen gör det enklare för alla användare att hitta, förstå och använda vår statistik. Vi arbetar ständigt med att förbättra innehåll och kvalitet, säger handläggaren Jonas Paulsson. 

Redovisning i olika format

Beroende på statistikens komplexitet och dina behov kan du få statistiken presenterad på olika sätt – rapporter, excelfiler eller interaktiva tabeller och diagram. Vi redovisar även en stor del av den officiella statistiken i Energimyndighetens statistikdatabas. Det ger dig möjlighet att själv söka, sortera och ladda ner statistiken i olika format. I Statistikdatabasen kommer du även åt via API (Application Programming Interface).

 

3 förbättringar på webben

  1. En gemensam ingång till alla statistikkällor: www.energimyndigheten.se/statistik/

  2. Statistiken är sökbar i två kategorier; ämnesområden eller statistikprodukter.

  3. Varje statistikprodukt har en egen sida där all information går att hitta - rapporter, excelfiler eller interaktiva tabeller och diagram, samt dokumentation av statistikens kvalitet.