Industrin mobiliserar för att kraftigt minska utsläppen

Den svenska industrin står ensam för en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Projekten i Industriklivet har stor potential att minska utsläppen. Industriklivet skapar möjligheter att finansiera tekniksprång och svarar på industrins ambitioner att ställa om samt nå de klimatpolitiska målen.

För att nå nettonollutsläpp senast 2045 krävs att ny teknik utvecklas och demonstreras. Industriklivet skapar förutsättningar för de tekniksprång som behövs för att klara klimatmålen. Intresset och engagemanget i frågan är stort bland industriföreträdare.

– Vi är glada för det stora intresset för Industriklivet och vi välkomnar fler ansökningar för projekt som kraftigt kan minska de processrelaterade utsläppen från industrin, säger Klara Helstad, chef för enheten Hållbar industri på Energimyndigheten.

Projekten i Industriklivet har stor potential att minska utsläppen

Under Industriklivets första år har flera projekt fått stöd. Projekten har stor potential att minska utsläppen. Bara inom satsningen HYBRIT finns potential att minska Sveriges utsläpp med 10 procent samt med 7 procent för Finland. HYBRIT spänner över hela värdekedjan – från malm till stål. Projektet har internationell betydelse för klimatet då Sverige är en stor exportör av järnmalmspellets och stål.

– Vi kan åstadkomma förändring med Industriklivet. Vi har engagerade industriföretag och de agerar nu för att kraftigt minska utsläppen, säger Klara Helstad. Det är flera olika tekniker och system som behöver utvecklas parallellt för att kraftigt reducera utsläppen där Industriklivet kan stötta företagens omställning. Att ligga i framkant med hållbara lösningar kommer att vara viktigt för industrins konkurrenskraft och ge exportmöjligheter och jobb.

Företag som hittills har fått stöd:

  • HYBRIT Development AB har fått stöd för att bygga två pilotanläggningar, en för att producera järnpellets fossilfritt och en för att producera järn, stål och vätgas fossilfritt. Parallellt pågår ett större forskningsprojekt.
  • Preem har fått stöd för att ta fram underlag för en pilotanläggning integrerad i deras befintliga anläggning som producerar vätgas genom elektrolys med förnybar el.
  • Höganä