Innovationstävling för framtidens hållbara transporttjänster

För att nå klimatmålet om en fossilfri transportsektor till 2045 räcker det inte med att utsläppen från våra fordon gradvis minskar. Vi måste även förändra våra invanda beteenden när det kommer till hur vi transporterar oss. Innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge efterlyser hållbara transporttjänster som gör det enklare att välja bort bilen.

Läs hela artikeln i Energivärlden.