Internationell analys av Sveriges energipolitik lanseras

Vilka är utmaningarna i det svenska energisystemet? Och vilka åtgärder behövs inom energisektorn? Svaret kan finnas i rapporten ”In-Depth Review Sweden 2019” som presenteras 9 april på Energimyndighetens konferens Energiutblick. Den internationella energiorganisationen IEA har analyserat Sveriges energipolitik och ger sina rekommendationer på åtgärder inom olika sektorer.

Rapporten ”In-Depth Review Sweden 2019” lanseras av IEA:s vice verkställande direktör Paul Simons, med introduktion av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Identifierar utmaningar

Var femte år analyseras energipolitiken i varje medlemsland av IEA, Syftet med den här rapporten är att gå igenom Sveriges energisystem och identifiera utmaningar och förbättringar.

Rapporten riktar sig till beslutsfattare och ger rekommendationer om hur Sverige ska nå sina mål och möta sina utmaningar. Hur tar vi till exempel fasta på energiöverenskommelsen som slöts 2016 och vägen mot ett 100 procent förnybart elsystem?

Efter presentationen kommer det finnas tillfälle att ställa frågor kring rapporten.

Om lanseringen

Plats: Energikonferensen Energiutblick i Eskilstuna
Datum: 9 april. Seminariet hålls delvis på engelska.

Anmäl dig här, senast den 15 mars.